Legal

Aviso legal

Datos xerais

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos:

Amarelante Sociedade Cooperativa Galega está domiciliada en A Corredoira, 32781 Manzaneda – Ourense (ESPAÑA), con CIF F32438426. Inscrita no Rexistro de Cooperativas Ourense, Tomo 5, folla 1 e folio 529.

Na web https://amarelante.gal hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre a presentación da cooperativa e dos produtos que comercializa así como novas e artigos de interese.  

O seu principal obxectivo é facilitar a clientes e a público en xeral, a información relativa á empresa, aos produtos e servizos que se ofrecen, e a tenda online que se inclúen no citado sitio.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web rexeranse pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose a persoa usuaria a realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos e os intereses de terceiras.

Ser usuaria da web de https://amarelante.gal implica que recoñece ter lido e aceptado as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que fora non está de acordo con estas condicións non siga usando a web.

Calquera tipo de notificación e/ou reclamación só será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.
 
Responsabilidades

Amarelante Sociedade Cooperativa Galega non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiras publicar contidos de forma independente na páxina web de quen presta o servizo.

Aínda así, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, Amarelante Sociedade Cooperativa Galega  comprométese á retirada ou no seu caso ao bloqueo de aqueles contidos que puideran afectar á lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiras ou a moral e a orde pública.

Tampouco a empresa se responsabilizará de danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no ordenador da internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando a persoa usuaria se conecte a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.

Así mesmo, Amarelante Sociedade Cooperativa Galega resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación da mesma, en calquera momento sen previo aviso e sen asumir algunha responsabilidade por elo.

Propiedade intelectual e industrial

Amarelante Sociedade Cooperativa Galega é titular de todos los dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, excepto dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade da empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de Amarelante Sociedade Cooperativa Galega.

Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida a Amarelante Sociedade Cooperativa Galega de xeito gratuíto. Non deberá enviarse información que non poida ser tratada deste xeito.

Todos os produtos e servizos destas páxinas que non son propiedade de Amarelante Sociedade Cooperativa Galega son marcas rexistradas das súas respectivas propietarias e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Só aparecen na web a efectos de promoción e de recompilación de información. Estas propietarias poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

Lei aplicable e xurisdición

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que poida xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel se desenvolve serán competentes os Xulgados de Ourense, renunciando expresamente a usuaria a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

Política de privacidade

De conformidade coa normativa vixente en canto a Protección de Datos Persoais, Amarelante Sociedade Cooperativa Galega unicamente rexistra aqueles datos persoais que foran libremente facilitados pola persoa usuaria, incorporándoos a súa base de datos coa finalidade de contestar á consulta e/ou prestar o servizo solicitado pola persoa usuaria, como a petición dun orzamento. 

Calquera persoa usuaria, co obxecto de poder realizar pedidos de bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionarnos os seus datos persoais. No suposto que unha persoa usuaria introduza os seus datos persoais, estes unicamente serán tratados para o fin para o que foran proporcionados, de acordo coas esixencias da lexislación española sobre Protección de Datos vixente en cada momento. En calquera momento, a persoa usuaria poderá exercitar os seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión / dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidade de datos, e Oposición) enviando unha solicitude escrita e asinada, na  que se inclúa o seu nome, apelidos e copia do D.N.I., coas instrucións precisas a tal efecto. Neste caso tomaranse todas aquelas medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sexa tramitada inmediatamente. 

Se vostede ten dúbidas sobre algunha destas condicións ou ben quere exercer os seus dereitos, pode poñerse en contacto con nós no noso enderezo postal. Os seus datos en ningún caso serán cedidos a terceiras sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata que finalice a nosa relación contractual ou exerza os seus dereitos, agás no caso de conservación por obriga legal. 

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Persoais relativa á Responsable de Tratamento:

Sistema de tratamentoAutomatizado
ResponsableAmarelante Sociedade Cooperativa Galega
F32438426
A Corredoira, 32781 Manzaneda – Ourense (ESPAÑA)
Contacto[email protected]
FinalidadGestión de datos de los usuarios que contactan con nosotros; realización de gestiones administrativas, presupuestos, comunicaciones informativas; gestión de venta online (ventas, preparación, envíos, etc.); conservación de los datos durante la relación mercantil y mientras que el usuario o suscriptor no ejerzan el derecho de Supresión o Cancelación, salvo obligación legal.
LexitimaciónBase xurídica do Tratamento:
Execución dun precontrato
Consentimento da persoa  interesada
Interese lexítimo por parte da persoa interesada mediante comunicación gratuíta, achegando copia de DNI ou identificación persoal
Obriga de facilitar os datos que se tratan á persoa interesada a petición desta
DestinatariasNon se cederán os datos en ningún caso sen consentimento previo da persoa interesada. No se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiras, agás obriga legal. Sen destinatarios de cesión. Garantías aplicables:
Copias de seguridade en dispositivos informáticos
Medidas de seguridade en arquivos físicos
Compromiso total da Responsable e de seu persoal con acceso a datos
Dereitos

Solicitar o acceso aos datos persoais
Solicitar  a súa rectificación
Solicitar a limitación do seu tratamento
Solicitar  a súa supresión
Opoñerse ao tratamento
Portabilidade dos datos
Dereito ao esquecemento
Dereito a retirar o consentimento prestado
Dereito a reclamar ante a AGPD

Poderá exercer estes dereitos solicitándoos por escrito mediante comunicación coa entidade Responsable do Tratamento de forma gratuíta achegando copia do DNI ou identificación persoal. A entidade Responsable do Tratamento ten adoitado todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiras non autorizadas.

ProcedenciaA persoa interesada: información ofrecida pola propia persoa interesada e que se adecúa ao servizo solicitado por ela.

Política de Cookies

O apartado segundo do artigo 22 da LSSI establece que se debe facilitar ás persoas usuarias información clara e completa sobre o emprego dos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos e, en particular, sobre os fins do tratamento dos datos.

Utilizamos Cookies, que son pequenos ficheiros con información sobre  a súa navegación na Plataforma e coa finalidade principal de facilitar a súa navegación na mesma. Por favor, siga lendo para coñecer con maior detalle as cookies que empregamos,  a súa finalidade e outra información de interese. Este sitio web utiliza cookies que permiten o funcionamento e a prestación dos servizos ofrecidos no mesmo.

Que é unha Cookie?

Unha Cookie é un pequeno ficheiro de texto que un sitio web coloca no se PC, teléfono ou calquera outro dispositivo, con información sobre a súa navegación neste  sitio. As Cookies son necesarias para facilitar a navegación e facela máis amigábel, e non danan o seu ordenador. Ademais na presente política emprégase o termo xeral de “Cookie”, pois é o principal método de almacenamento de información que utiliza este sitio web, tamén é empregado o espazo de “Almacenamento local” do navegador para os mesmos propósitos que as Cookies. Neste sentido, toda a información incluída nesta sección é de aplicación igualmente a este “Almacenamento local”.

Para que se empregan as Cookies nesta Plataforma?

As Cookies son unha parte esencial de como funciona a nosa Plataforma. O obxectivo principal das nosas Cookies é mellorar a súa experiencia na  navegación. Por exemplo, son utilizadas para recordar as súas preferencias (idioma, país, etc.) durante a navegación e en futuras visitas.

A información recollida nas Cookies permítenos, ademais, mellorar a web/app mediante estimacións sobre números e patróns de uso, a adaptación do sitio web aos intereses individuais das persoas usuarias, a aceleración das procuras, etc.

Nalgunha ocasión, si temos o seu consentimento informado previo, poderemos empregar Cookies, tags ou outros dispositivos semellantes para obter información que nos permita amosarlle dende o noso sitio web, outros de terceiros, ou calquera outro medio ou publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegación.

Para que NON se empregan as Cookies nesta Plataforma?

Nós non almacenamos información sensible de identificación persoal como o seu enderezo, o seu contrasinal, os datos da tarxeta de crédito ou débito, etc…, nas Cookies que empregamos.

Quen emprega a información almacenada nas Cookies?

A información almacenada nas Cookies do noso sitio web é utilizada exclusivamente por nós, a excepción de aquelas identificadas máis adiante como “Cookies de terceiros”, que son empregada e xestionadas por entidades externas (entidades colaboradoras de Amarelante Sociedade Cooperativa Galega) para fornecer os servizos solicitados por nós para mellorar os nosos servizos e a experiencia da persoa usuaria ao navegar no noso sitio web e/ou app. Os principais servizos para os que se empregan estas “Cookies de terceiros” son a obtención de estatísticas de accesos e garantir as operacións de incentivos e recompensas conseguidas.

Como podo evitar o uso de Cookies nesta Plataforma?

Se vostede prefire evitar o uso de Cookies nesta Plataforma tendo en conta as limitacións anteriores debe, en primeiro lugar, desautorizar no seu navegador o uso de Cookies e, en segundo, eliminar as Cookies gardadas no seu navegador asociadas á nosa Plataforma.

Esta posibilidade de evitar o uso de Cookies pode ser levada a cabo por vostede en calquera momento.

Como desautorizo ou elimino o uso de Cookies?

Para restrinxir, bloquear ou borrar as Cookies deste sitio web pode facelo, en calquera momento, modificando a configuración do seu navegador conforme ás pautas que se indican a continuación. Tendo en conta que os parámetros de cada navegados son diferentes é habitual que a configuración das Cookies sexa realizada no menú de “Preferencias” ou “Ferramentas”.

Que Cookies concretas utiliza esta Plataforma e para que finalidades?

Inclúese unha listaxe coas Cookies, tags ou outros dispositivos semellantes utilizados por esta Plataforma, xunto coa información sobre o propósito, duración e xestión (propia ou por terceiros) de cada un deles.

Esta información actualizarase coa maior celeridade posible cando vaian mudando os servizos ofrecidos na Plataforma. Aínda así, puntualmente durante a actualización, podería pasar que a listaxe informativa deixara de incluír algunha Cookie, tag ou outros dispositivos semellantes, aínda así tratarase sempre dispositivos con finalidades idénticas ás que constan na citada lista.

Segundo o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), Amarelante Sociedade Cooperativa Galega informa das cookies utilizadas na nosa páxina web:

TitularNomeDuraciónDescrición
Propiapll_language1 anoDetermina o idioma da páxina web
Propiamoove_gdpr_popup1 anoControl do aviso de cookies
Propiawoocommerce_cart_hashsesiónAxuda a determinar cuando cambia o contido do carriño
Propiawoocommerce_items_in_cartsesiónAxuda a determinar cuando cambia o contido do carriño
Propiawp_woocommerce_session_[hash]2 díasAxuda a determinar á cliente
Propiastore_notice[notice id]2 díasAxuda a identificar as notificacións da tenda
Propiawp-settings-{time}-[UID]SesiónPersonaliza o aspecto da túa interface de administración e do front-end do sitio web. O valor representado por [UID] é o ID de usuario individual do usuario tal e como se proporciona na táboa da base de datos de usuarios.
Propiawordpress_[hash]SesiónAlmacena os detalles de autenticación ao iniciar sesión. Esta cookie úsase cando inicia sesión na web.
Propiawordpress_logged_in_[hash]SesiónIndica cando estás rexistrado e quen es. Esta cookie tamén se mantén na parte frontal do sitio web cando inicia sesión.
Propiawordpress_test_cookieSesiónComproba se as cookies están habilitadas no navegador para proporcionar unha experiencia de usuario adecuada aos usuarios. Esta cookie utilízase no front-end, aínda que non teñas sesión.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos)_gid24 horasÚsase para distinguir ás usuarias
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos)_ga, _ga_[ID]1 minutoÚsase para limitar a porcentaxe de solicitudes
Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, Estados Unidos)__cfduid1 mesIdentifica tráfico web de confianza

Do mesmo xeito, Amarelante Sociedade Cooperativa Galega informa á persoa usuaria que ten a posibilidade de configurar o seu navegador de xeito que se lle informe da recepción de cookies, podendo, si así o desexa, impedir que sexan instaladas no disco duro, aínda que deberá ter en conta que dita acción poderá ocasionar dificultades de navegación da páxina web.

De seguido proporcionámoslle os enlaces de diversos navegadores, a través dos cales poderá realizar a configuración:

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we

Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10

Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html